Kancelaria notarialna Kraków

Anna Gaweł – Rościszewska notariusz

Zakres oferowanych czynności notarialnych

 • akty notarialne,
 • obrót nieruchomościami – darowizny, sprzedaży, zamiany, – zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanawiania odrębnej własności lokali i inne,
 • obrót spółdzielczymi prawami do lokali,
 • czynności notarialne z zakresu spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • testamenty i poświadczenie dziedziczenia,
 • pełnomocnictwa,
 • poświadczenie własnoręczności podpisu na umowach i oświadczeniach,
 • wykonywanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów.
notariusz kraków ANNA GAWEŁ – ROŚCISZEWSKA

Czynności notarialne

 • akty notarialne – umowy darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokali i inne dotyczące nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw w tym spółdzielczych praw do lokali

 • czynności notarialne z zakresu spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,

 • umowy majątkowe małżeńskie

 • testamenty i poświadczenie dziedziczenia,

 • pełnomocnictwa

 • poświadczenie własnoręczności podpisu na umowach i oświadczeniach,

 • wykonywanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów

 • weksle i protesty weksli

 • depozyty – przyjmowanie na przechowanie dokumentów i pieniędzy

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.). Pełna treść rozporządzenia znajduje się poniżej.

Zachęcamy jednak do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią w celu obliczenia proponowanego wynagrodzenia za dokonanie czynności oraz innych należności, bowiem przy podpisaniu umowy notariusz zobowiązany jest pobrać także należne Skarbowi Państwa podatki i opłatę sądową za wniosek o wpis w księdze wieczystej, które to należności następnie przesyła właściwym urzędom.
WAżNE: Istotna jest wartość przedmiotu umowy

Od niektórych czynności przewidziane są opłaty stałe, na przykład:

 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego – 100,00 zł,
 • testament – 50,00 zł,
 • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do
  zachowku – 150,00 zł
 • testament z zapisem windykacyjnym – 200,00 zł
 • odwołanie testamentu – 30,00 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50,00 zł
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50,00 zł
 • protokół dziedziczenia – 100,00 zł
 • akt poświadczenia dziedziczenia – 50,00 zł
 • sporządzenie odpisu lub wyciągu z dokumentu – 6,00 zł za stronę dokumentu
 • poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie – 20,00 zł,

Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem o taksie notarialnej, dostępnym

O nas

Notariusz Anna Gaweł – Rościszewska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku 1985 ukończyła aplikację sędziowską, a następnie w roku 1987 aplikację notarialną.

Kancelaria notarialna notariusz Anny Gaweł – Rościszewskiej w Krakowie istnieje od 1992 roku.

Początkowo mieściła się przy Al. Płk W. Beliny-Prażmowskiego nr 41/3, następnie przy Placu J. Matejki nr 8 oraz przy ul. Sławkowskiej nr 1/1. Od czerwca 2008 roku Kancelaria Notarialna mieści się w obecnej siedzibie przy ul. Konarskiego nr 54/6 (róg ulicy Królewskiej) w Krakowie.

W latach 1992 – 2007 notariusz Anna Gaweł – Rościszewska działała jednoosobowo, od listopada 2007 roku przez okres 3 lat Kancelaria była prowadzona w formie spółki cywilnej, zaś od 1 grudnia 2010 roku ponownie w formie jednoosobowej.

Anna Gaweł – Rościszewska działa także aktywnie w organach samorządu notarialnego, jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego i wizytator.

Przydatne adresy

© Copyright - Notariusz Kraków | Notariusz sobota Kraków | Anna Gaweł – Rościszewska - Enfold Theme by Kriesi