Witaj na stronie www.notarialna.krakow.pl

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Anny Gaweł – Rościszewskiej. Notariusz Anna Gaweł – Rościszewska dokonuje dla Państwa wszelkich czynności notarialnych i udziela bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie. Czynności notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii – Kraków, ul. Konarskiego nr 54/6, a w uzasadnionych wypadkach także w domu lub siedzibie klienta. Istnieje możliwość dokonania czynności w innym ustalonym z notariuszem terminie poza godzinami pracy Kancelarii.

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lutego 2016 r. (sobota) Kancelaria Notarialna będzie czynna do godz. 11.00.

Aktualności

Zakres oferowanych czynności

  • - akty notarialne,
  • - obrót nieruchomościami - darowizny, sprzedaży, zamiany, - zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanawiania odrębnej własności lokali i inne,
  • - obrót spółdzielczymi prawami do lokali,
  • - czynności notarialne z zakresu spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,
  • - umowy majątkowe małżeńskie,
  • - testamenty i poświadczenie dziedziczenia,
  • - pełnomocnictwa,
  • - poświadczenie własnoręczności podpisu na umowach i oświadczeniach,
  • - wykonywanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00 a także w sobotę w godzinach od 9.30 do 12.00

Formularz kontaktowy