Witaj na stronie www.notarialna.krakow.pl

Czynności notarialne

– akty notarialne – umowy darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokali i inne dotyczące nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw w tym spółdzielczych praw do lokali,
– czynności notarialne z zakresu spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,
– umowy majątkowe małżeńskie,
– testamenty i poświadczenie dziedziczenia,
– pełnomocnictwa,
– poświadczenie własnoręczności podpisu na umowach i oświadczeniach,
– wykonywanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów,
– weksle i protesty weksli,
– depozyty – przyjmowanie na przechowanie dokumentów i pieniędzy.

Aktualności

Zapraszamy: poniedziałek: 8.30-16.00, wtorek 10.00-17.30, środa-piątek 8.30-16.00, sobota 9.30-12.00.

Formularz kontaktowy