Witaj na stronie www.notarialna.krakow.pl

Czynności notarialne

– akty notarialne – umowy darowizny, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokali i inne dotyczące nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw w tym spółdzielczych praw do lokali,
– czynności notarialne z zakresu spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,
– umowy majątkowe małżeńskie,
– testamenty i poświadczenie dziedziczenia,
– pełnomocnictwa,
– poświadczenie własnoręczności podpisu na umowach i oświadczeniach,
– wykonywanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów,
– weksle i protesty weksli,
– depozyty – przyjmowanie na przechowanie dokumentów i pieniędzy.

Z dniem 8 marca 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków, której art. 11 wprowadza obowiązek przekazania, odpowiednio nabywcy (kupującemu) lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, części budynku lub lokalu, przy czym nabywca lub najemca nie mogą się zrzec prawa do otrzymania takiego świadectwa, co w myśl obowiązujących dotychczas przepisów było możliwe i w praktyce stosowane.

Zapraszamy: poniedziałek: 8.30-16.00, wtorek 10.00-17.30, środa-piątek 8.30-16.00, sobota 9.30-12.00.

Formularz kontaktowy