Witaj na stronie www.notarialna.krakow.pl

Opłaty

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.). Pełna treść rozporządzenia znajduje się poniżej.

Zachęcamy jednak do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią w celu obliczenia proponowanego wynagrodzenia za dokonanie czynności oraz innych należności, bowiem przy podpisaniu umowy notariusz zobowiązany jest pobrać także należne Skarbowi Państwa podatki i opłatę sądową za wniosek o wpis w księdze wieczystej, które to należności następnie przesyła właściwym urzędom.
WAŻNE: Istotna jest wartość przedmiotu umowy.
Od niektórych czynności przewidziane są opłaty stałe, na przykład:
– pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego – 100,00 zł,
– testament – 50,00 zł,
– testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do
zachowku – 150,00 zł
– testament z zapisem windykacyjnym – 200,00 zł
– odwołanie testamentu – 30,00 zł
– oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50,00 zł
– protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50,00 zł
– protokół dziedziczenia – 100,00 zł
– akt poświadczenia dziedziczenia – 50,00 zł
– sporządzenie odpisu lub wyciągu z dokumentu – 6,00 zł za stronę dokumentu
– poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie – 20,00 zł
Do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem o taksie notarialnej, dostępnym TUTAJ

Zapraszamy: poniedziałek: 8.30-16.00, wtorek 10.00-17.30, środa-piątek 8.30-16.00, sobota 9.30-12.00.

Formularz kontaktowy